LMK Stropkov

Kontakt

Leteckomodelársky klub Stropkov
CVČ-ABC, Hlavná 48, 091 01 Stropkov
Telefón: +421 54 718 14 14
IČO: 36158160

Kontaktná adresa

Ing. Ján Mydla, Hrnčiarska A/1, 091 01 Stropkov
Telefón: +421 54 742 42 36
Mobil: +421 905 289 084
E-mail: lmkstropkov@gmail.com

Kontaktný fomulár

Na vrch