LMK Stropkov

Vychodňarská halovka

So  5. apríl 2014, 19:10:48 CEST

Výsledky a fotky z Humenného

Doplnené výsleky halovej súťaže kat. F1N , N50 a P3 a foto zo súťaže

Na vrch